En plats där hopp och trygghet råder

Mitt i centrala Chisenau ligger ett hus fyllt av ungdomar.

Härbärget har 20 sängplatser och är öppet dygnet runt. Barnen och ungdomarna som kommer är i åldern 6-18 år. De flesta är dock mellan 11-17 år. På härbärget finns kök, skola, pingisrum, tv-rum, dusch och WC. Bland personalen finns speciallärare, sjuksköterska, psykolog, socialassistent, ekonomiansvarig, matpersonal, städpersonal och div. frivilligarbetare. Varje barn som kommer följs upp, får träffa psykolog och genomgå hälsoundersökning. Om det finns någon familj med i bilden sker hembesök/tas kontakt med denna. För vissa barn får Härbärget en mer permanent karaktär, men är inte ett barnhem. Ett flertal barn har efter ett par månader kunnat placeras hos moldaviska fosterfamiljer. Dessa familjer är medlemmar i någon av de församlingar vi har kontakt med eller driver dagcentra i. I ett par fall har barnet kunnat återvända till sin familj eller bosätta sig hos någon släkting. För de barn som stannar längre på härbärget lägger man ner mycket arbete på att försöka integrera dem in i det statliga skolsystemet, vilket ofta är krångligt och byråkratiskt, men av högsta vikt.

[layerslider id="1"]