Du kan hjälpa!

De allra minsta

Överallt finns dessa små barn. Ofta lever de ensamma med en föräldrar medan den andra, om den finns är utomlands och jobbar ihop pengar.

Din gåva ger hopp

På många av våra platser bedrivs skola för dem som inte har tillgång till den kommunala skolan. Det är ofta barn som är romer.

Varför gör vi detta?

Hunger

Varje barn vi möter vet vad hunger är. De äter oftast bara en gång om dagen. Ibland går det flera dagar innan man får mat. Genom vårt arbete ser vi till att många barn får mat 5 dagar i veckan.

Utbildning

Utan en bra grundutbildning är det nästan omöjligt att skapa sig en trygg framtid i Moldavien. Om du råkar vara född som rom i Moldavien har du väldigt begränsad möjlighet att gå i skola. Vi ser till att ge utbildning för att inge hopp och en chans till en trygg framtid.

Bli en givare!

För att barnen i Moldavien ska få det bättre måste vi få in pengar. Och dina pengar duger utmärkt. Du kan skänka pengar till Postgiro eller Swish.