"Det svåra är inte att åka hit,
det svåra är att komma hem..."

Fredrik Olsson, grundare.

Dagligt arbete


Dagcentra drivs på 7 ställen runtom i landet.
Verksamheten sker i den lokala församlingens regi. De barn som kommer till dessa dagcentra har oftast någonstans att bo, dock väldigt dåliga hemförhållanden. Barnen är i princip lämnade utan uppsyn och driver mest runt i byar och städer. Verksamheten ser lite olika ut på respektive ställe då vi alltid utgår från den lokala församlingens önskemål och resurser. Gemensamt för varje plats är att där finns en eldsjäl som ger kärlek och omtanke. Vi ser även till att barnen får ett rejält mål mat, undervisning och lek. I övrigt kan upplägget variera. På ett dagcentrum finns bl.a systuga och snickarverkstad som ett led i undervisningen. På ett annat finns engelskaundervisning. Man försöker också, i den mån man kan, bistå med nödvändiga kläder, sjukvård o dyl. Det delas även ut matpaket som en del i familjestödet . Personalen utgörs av församlingsmedlemmar, både frivilliga och anställda.

C.R.A.C


Många barn i Moldavien fryser. Många barn har inte föräldrar. Många barn vet inte när de kan äta nästa gång, de vet inte hur man ska äta.
Många barn har inte ens en säng att sova i. Vintern i Moldavien är kall och bister. Många får aldrig en godnattkram. Häromåret frös flera barn och äldre ihjäl. De hade ingen värme att hämta på gatan där de ibland tvingas bo. Hösten 2003 öppnades vi därför Härbärget i Chisinau. Det var det första i sitt slag i Moldavien och är sedan 2012 officiellt godkänt av den moldaviska staten, vilket är otroligt i sig.