Följ vårt arbete via Facebook

Vi gör allt för att ge så mycket bra information som möjligt. Gå gärna in och gilla vår sida.
Facebook/moldavien.

3 days ago

Missionsresa med församlings Vårgårda ...

View on Facebook

2 weeks ago

Moldavien.org

Hemse Pingstkyrka
Desert Sandals under dagens gudstjänst, där även några ungdomar medverkade och där ungdomsledare Jonathan Falk predikade över att inte känna oro!

Under helgen har vi samlat in över 20 000kr till arbetet i Moldavien. Läs gärna mer om arbetet med barn och unga i Moldavien på moldavien.org
...

View on Facebook

1 month ago

Moldavien.org

Tack Valeria för ett bra år!
Välkommen Ljuda, vår fjärde Direktor.
Good luck & God bless you!
...

View on Facebook

2 months ago

Moldavien.org

Just nu - hejdå fest för vår direktor, Valeria Balan. Tack för allt du givit av tid, engagemang och kärlek till barnen.
#hopeforall
...

View on Facebook

2 months ago

Moldavien.org

15år sedan vi startade CRAC! Vilken glädje att få återse flera av de ungdomar som tidigare bott hos oss. De får verkligen en bra möjlighet att få en nystart på livet.
#hopeforall
...

View on Facebook

2 months ago

Moldavien.org

Idag - utbildning och lovsång för personalen. ...

View on Facebook

2 months ago

Moldavien.org

Vår senaste video om Moldavien och varför vi behövs där! ...

View on Facebook

3 months ago

Moldavien.org

Kan Du hjälpa till?

Vi har jobbat i Moldavien i snart 20år. Nu i mitten av september har vi 15års jubileum av CRAC, härbärget där ungdomar som har råkat ut för trafficking eller liknande, får bo och återhämta sig. De får resurser att börja om ett nytt liv.

Den svenska kronan har fallit i värde och en del secondhand-butiker har svårare med lönsamheten och vi vill göra allt mer i Moldavien. Även om vi ser att på flera sätt har Moldavien lyfts ur fattigdom, så har andra utmaningar växt sig större.

Ungdomar i trafficking och romska barn är i dagsläget två fokusgrupper som vi jobbar mest med.

Vi behöver hitta ett bärarlag som hjälper oss i detta. Vi försöker hitta 100personer som ger 300kr/månad. Detta är akut och för att vi inte ska behöva skära i viktig verksamhet eller ge sämre hjälp.

Vill och kan du vara en i bärarlaget? maila mig (fredrik@moldavien.org) eller Daniel (Daniel@moldavien.org) så gör vi skillnad i Moldavien tillsammans.

PGnr 329699-3
Swish 1235763073

Tack för ditt stöd!

Hjälp till att sprida detta upprop till alla som kan tänkas vara med.

/Fredrik Olsson
...

View on Facebook

8 months ago

Moldavien.org

Here you can see just a small part of the happiness, and that you are part of this! ...

View on Facebook

10 months ago

Moldavien.org

Just nu i Vårgårda. ...

View on Facebook