Edinet

I norra Moldavien, i närheten av Ukraina ligger Edinet.
En stad där en stor del av befolkningen är romer. De flesta romer har det riktigt svårt. Det är diskriminering och en hel del fördomar. Barnen är de som mest kommer i kläm. De får inte eller har inte möjligheter att gå i skola.

Församlingen i Edinet har ett stort hjärta för romer. Lena är rektor för församlingens skola för de barn som vill men inte får gå i kommunal skola. Det märks så tydligt varje gång man besöker Edinet att barnen verkligen älskar och respekterar Lena. Många barn kommer även söndagar till kyrkan för att träffa Lena och de övriga i församlingen. De vet att här är de välkomna och älskade. 5 dagar i veckan får de äta sig mätta och gå i skolan. Målet är att få in barnen i kommunal skola.