Du kan hjälpa!

Kan du tänka dig att ge pengar varje månad?

Gå med i ett bärarlag som privatperson eller företag.

Bärarlag för privatpersoner


Som medlem i bärarlaget väljer du själv hur mycket du kan och vill bidra med, och du kan naturligtvis avsluta ditt åtagande när som helst. Ett mål är 100 personer som ger
300 kr/mån, (det är som två hämtpizzor med sallad), för att arbetet ska kunna fortsätta så som det ser ut idag, och även utvecklas framåt. Behovet är akut.
Tillsammans kan vi göra skillnad för barn och unga i Moldavien!
Tillsammans kan vi göra skillnad för barn och unga i Moldavien!

Kontakt och frågor:
fredrik@moldavien.org
daniel@moldavien.org

Företagssponsor


Att sponsra detta arbete är för ditt företag förmodligen inte avdragsgillt. Det betyder att företaget i slutändan får betala skatt för gåvan. Bolagsskatten är f n 20.6%. Men! En gåva på 1000 kr kostar företaget 1206 kr! En gåva på 1000 kr från din lön kostar däremot företaget ca 2200 kr! (om du betalar 40% i skatt) Företagssponsring är därför mycket fördelaktigt! Tänk på detta när ditt företag vill göra något extra bra för pengarna.
Tillsammans kan vi göra skillnad för barn och unga i Moldavien!

Kontakt och frågor:
fredrik@moldavien.org
daniel@moldavien.org

Här står vi idag!

Vi har jobbat i Moldavien i över 20 år, och vi vill göra allt mer och utveckla verksamheten. Även om vi på flera sätt ser hur Moldavien lyfts ur fattigdom, så har andra utmaningar växt sig större. Behoven är stora och vi önskar hjälpa så många som möjligt. Ungdomar i trafficking och romska barn är i dagsläget de två fokusgrupper som vi jobbar mest med. På härbärget CRAC i huvudstaden Chisinau får ungdomar som har råkat ut för trafficking eller liknande bo och återhämta sig. De får resurser att börja ett nytt liv. Många ungdomar har passerat genom åren och berättelserna om återupprättelse är många. Ett exempel på en av våra nyare satsningar är en utslussningslägenhet. Här bor ungdomar som under en längre tid bott på CRAC och nu behöver lära sig tVia ännu mer ansvar över sitt liv. Den svenska kronan har fallit i värde mot den inhemska valutan. Secondhandbutiker i Sverige är och har varit trogna bidragsgivare, men en del har numera fått det allt svårare med lönsamheten.
 

De allra minsta

Överallt finns dessa små barn. Ofta lever de ensamma med en föräldrar medan den andra, om den finns är utomlands och jobbar ihop pengar.

Din gåva ger hopp

På många av våra platser bedrivs skola för dem som inte har tillgång till den kommunala skolan. Det är ofta barn som är romer.

Varför gör vi detta?

Hunger

Varje barn vi möter vet vad hunger är. De äter oftast bara en gång om dagen. Ibland går det flera dagar innan man får mat. Genom vårt arbete ser vi till att många barn får mat 5 dagar i veckan.

Utbildning

Utan en bra grundutbildning är det nästan omöjligt att skapa sig en trygg framtid i Moldavien. Om du råkar vara född som rom i Moldavien har du väldigt begränsad möjlighet att gå i skola. Vi ser till att ge utbildning för att inge hopp och en chans till en trygg framtid.

Bli en givare!

För att barnen i Moldavien ska få det bättre måste vi få in pengar. Och dina pengar duger utmärkt. Du kan skänka pengar till Postgiro eller Swish.