Cucoara

Från mörker till ljus i Cucoara.
Det finns starka män och det finns ännu starkare kvinnor. En sådan kvinna är Tamara som driver projektet. Hennes fascinerande historia kan du lyssna på längre ner. Tamara har många bollar luften. Det byggs kyrka, aktivitetshus och äldreboenden. Allt med inga pengar... "Jag litar helt på Gud" säger Tamara. Och det verkar vara ett fungerande sätt. Här får hela byn ta del av vad projektet ger. Många barn och ungdomar får mat, skola och aktiviteter. Men även de gamla och utstötta får matpaket och snart finns även plats för 8 kvinnor på det nybyggda äldreboendet.

Lyssna på Tamaras historia


Error occurred when trying to fetch the file using wp_remote_get(). cURL error 7: Failed to connect to media.moldavien.org port 80 after 7 ms: Couldn't connect to server